Håkon Bleken, Sverre Bjertnes, Tone Dietrichson og Bjarne Melgaard

Galleri Rød Herregård, Halden

10. mars 2018 - 18. mars 2018

Utstillingen er kun åpen i helgene, lørdag søndag fra 12:00-16:00