Augon Johnsen

Billedkunstner

Yvonne Jeanette Karlsen

Billedkunstner

Tone Flesche

Billedkunstner

Tone Dietrichson

Billedkunstner

Tom Erik Andersen

Billedkunstner

Sverre Dybing

Billedkunstner

Per Kleiva

Billedkunstner

Marit Bergem

Billedkunstner

Lars Løken

Billedkunstner

Jan Olav Forberg

Billedkunstner