Line Schiølberg

Billedkunstner

Trygve Engebraaten

Billedkunstner

Alexander Stub

Billedkunstner

Ingrid Lilja Arntzen

Billedkunstner

Eva Harr

Billedkunstner

Erik Formoe

Billedkunstner

Magne Furuholmen

Billedkunstner

Ørnulf Opdahl

Billedkunstner

Gro Mukta Holter

Billedkunstner

Anne Margrethe Hjelvik

Billedkunstner