Trygve Engebraaten

Billedkunstner

er en norsk reklamemann og kunstner.  Han gikk ut av Statens håndverks-og kunstindustriskole i 1968.  Som nyblitt pensjonist får han nå bedre tid til å arbeide med kunsten i sitt atelier i Fredrikstad.