Inger Sitter

Billedkunstner

regnes som en av de mest betydningsfulle billedkunstnerne i Norge.  Allerede som 16-åring begynte hun på Statens Kunstakademi, og 19 år gammel debuterte hun på Høstutstillingen.  Inger Sitter var en svært dyktig grafiker, og vekslet mellom litografi, maleri og monumentale utsmykninger.