Harald Schioldborg jr

Billedkunstner

er billedkunstner bosatt i Bærum.  I perioden 2005 – 2011 var han kunstner på heltid, men maler nå på sin fritid og oftest fra gården i Sverige.  Han har vært elev av Peter Esdaile og har gjestet galleriet på Rød med sine spennende malerier.