Carl Nesjar

Billedkunstner

f. 1920 i Larvik

Nesjar er en kjent maler, grafiker og billedhugger.

Sin utdannelse tok han i New York i perioden 1935 – 38 og ved Statens Håndverks-og Kunstindustriskole.

Han debuterte allerede i 1940 i Larvik, og har siden hatt utstillinger over hele verden.

Han er kjent for sitt samarbeide med Pablo Picasso, og betongrelieffet på Regjeringsbygget i Oslo lagde de to sammen i perioden 1956 -78.

Nesjar og Picasso samarbeidet ellers om en en rekke utsmykninger i bl.a. Barcelona, Marseille og Chicago.

Hans arbeider er innkjøpt av bl.a. Nasjonalgalleriet, Louisiana Kunstmuseum ved København, Moderna Museet i Stockholm og Museum of Modern Art i New York.